_0002_Zona Residenciale


Shtëpitë e sotme dhe njësitë e shumta të banesave(fshatrat turistikë/residencialë) kanë  kërkesa të larta përsa i përket teknologjisë. Këto kërkesa variojnë nga ajo që është më e nevojshme deri tek luksi për ambjentet e tyre. Securital Systems i kupton shumë këto kërkesa dhe jep zgjidhje të plotë të tyre duke filluar nga sistemet e sigurisë, komunikimit, automatizimit dhe sistemet video audio për këto ambjente.

Zona Rezidenciale