_0003_Pika Shitje me shumic dhe pakic


Securital System ka disa pika të shitje si klientë. Disa kërkojnë një sistem të thjeshtë alarmi, ndërsa të tjerët janë të interesuar për më shumë, siç janë sistemet me softuerë për monitorime në distancë për biznesin e tyre, kur ata janë larg dyqanit të tyre. Përveç sigurimit bazë me Sistem Alarmi, disa klientë kanë instaluar  edhe monitorimin në distancë të ambjentit për temperaturën dhe mbrojtjen nga rrjedhja e  ujit. Securital Systems ka instaluar alarme zjarri, CCTV dhe sistemet e zbulimit të ndërhyrjes së padëshiruar për disa lloje të objekteve, të cilat përfshijnë:

-Dyqane rrobash

-Mini Market

-Dyqan per paisje Elektroshtepiake

-Pika Karburanti

-Kancelari

-Magazina të ndryshme

-Supermarkate

Pika Shitje me shumicë dhe pakicë