_0001_Agjenci Qeveritare


Securital System ka një rekord të suksesshëm në rrugën për bashkëpunim me agjencitë qeveritare. Securital Systems i ka ofruar zgjidhje të përshtatshme me rëndësi të veçantë në fushën e sigurisë për agjencitë shtetërore dhe lokale, respektimi me përpikmëri për kërkesat e tyre të rrepta.

Agjenci Qeveritare